Stel cookie voorkeur in

Algemeen

NulVier kinderopvang (0-13 jaar)
Veilig, oprecht betrokken en uitdagend!

Je kind één of meerdere dagen of dagdelen uit handen geven: dat is een grote stap. Als ouder wil je immers het allerbeste voor je zoon of dochter. Dat spreekt voor zich. De professionals van NulVier kinderopvang zorgen dagelijks voor een veilige, oprecht betrokken en uitdagende omgeving. Alle kinderen kunnen bij ons naar hartelust spelend leren. Dat is een vanzelfsprekendheid bij NulVier. En een geruststelling voor papa’s en mama’s.

5 argumenten om voor NulVier te kiezen


1. Pedagogische kwaliteit en veiligheid komen op de eerste plaats
2. De beste en meest betrokken pedagogisch medewerkers werken bij ons
3. NulVier volgt de ontwikkeling van je kind op de voet
4. Je kind leert makkelijker sociale contacten aan te gaan
5. NulVier stimuleert de lichaamsbeweging van je kind

Bekijk onze film en maak kennis met NulVier Kinderopvang.

Wilt u graag informatie aanvragen of meer weten over de tarieven, kijk dan hiernaast.

NulVier kinderopvang is partner binnen het kincentrum de Wijboom.
Binnen de nieuwe organisatie staan 4 kernwaarden centraal:
1. veilig
2. samenwerken
3. verantwoordelijk 
4. positief

Medewerkers hebben aan deze kernwaarden een concrete vertaling gegeven naar de dagelijkse praktijk.

Hier kunt u de concrete uitwerking van de kernwaarden lezen:
De-Wijboom-Kernwaarden.pdf