Stel cookie voorkeur in

Algemeen

Het basisonderwijs binnen kindcentrum de Wijboom is een hele nieuwe organisatie. Vanaf augustus 2014 zijn de basisscholen Aventurijn en Madelief een intensief samenwerkingstraject opgestart wat heeft geresulteerd in een samenvoeging tussen beide scholen. M.i.v. augustus 2015 functioneren beide scholen grotendeels als 1 school en vanaf augustus 2016 is de samenvoeging een feit.

Binnen de nieuwe organisatie staan 4 kernwaarden centraal:
1. veilig
2. samenwerken
3. verantwoordelijk 
4. positief

Medewerkers en ouders hebben aan deze kernwaarden een concrete vertaling gegeven naar de dagelijkse praktijk.

Hier kunt u de concrete uitwerking van de kernwaarden lezen:
De-Wijboom-Kernwaarden.pdf

In de schoolgids kunt u lezen welke ontwikkeling de school doormaakt om het onderwijs en de organisatie op elkaar af te stemmen.

Naast het algemene gedeelte van de schoolgids is er ook het algemeen informatieboekje waarin meer praktische, soms aan 1 schooljaar gebonden, informatie staat aangegeven.

Daarnaast krijgen ouders actuele informatie via een nieuwsbrief, die digitaal verspreid wordt. Deze nieuwsbrief verschijnt iedere twee weken. In de informatiebrief leest u meer over activiteiten, wijzigingen, personele zaken en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de kinderen.
Om de nieuwsbrief te ontvangen moet u zich hiervoor aanmelden op onze website.