Stel cookie voorkeur in

MR

Medezeggenschapsraad

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom een vergadering bij te wonen. 

Data van de vergaderingen:
29-11-2016
1-2-2017
16-3-2017
15-5-2017
20-6-2017

De vergaderingen vinden plaats op school. Aanvang 19.30 uur.