Stel cookie voorkeur in

GebaarPlezier

"GebaarPlezier" is gebaseerd op het Babygebarenprogramma; een methode van com-municeren met jonge horende kinderen die gebruik maakt van gebaren uit de Nederlandse GebarenTaal. Naast dat we volop praten met alle kinderen, ondersteunen we enkele woorden met een gebaar. Door consequent dezelfde woorden te ondersteunen met het bijbehorende gebaar, zullen kinderen begrip krijgen van het woord en kunnen zij het handgebaar maken om zichzelf te uiten. Kinderen hebben een middel in handen om ons iets te vertellen voordat zij kunnen praten. Dat kan een uitkomst zijn voor een groot deel van de kinderen.

Denk maar aan de gemiddelde baby, dreumes, of peuter die wel eens boos wordt doordat hij niet begrepen wordt. Je gedachten, gevoelens en wensen omzetten in gesproken taal is erg moeilijk. Zeker wanneer je mondmotoriek nog onvoldoende ontwikkelt is om te kunnen praten. Het gebruik van gebaren kunnen kinderen zich al eerder aanleren. Denk maar aan een baby van 7 maanden wat wel al ‘gedag’ kan zwaaien, maar het nog niet kan zeggen.

Kinderen van 0 tot 4 jaar blijven hun woordenschat uitbreiden. Het gebruik van gebaren helpt hen daarbij. Abstracte begrippen, zoals bijvoorbeeld gevoelens, worden concreet en zichtbaar gemaakt en daardoor makkelijker begrepen. Ook kan een peuter terugvallen op een gebaar wanneer hij een moeilijk woord (krokodil) nog onvoldoende duidelijk uit kan spreken. Doordat een jong kind zich met behulp van gebaren kan uiten voordat het kan spreken ontstaat er rust. Er is meer begrip over en weer en daarmee wordt ook de onderlinge relatie tussen kind en volwassene (pedagogisch medewerker of ouder) versterkt. Het kind wordt en voelt zich begrepen, wat frustratie verminderd en het zelfvertrouwen vergroot. Dit heeft natuurlijk direct zijn invloed op de emotionele ontwikkeling. Bijkomend voordeel is ook nog eens dat het kind met gebruik van gebaren breed in zijn ontwikkeling wordt gestimuleerd. De taalontwikkeling wordt al vroeg in gang gezet. Het vergroten van de woordenschat en het versnellen van de ontwikkeling is voor ons geen doel op zich. Met "GebaarPlezier" willen we kinderen de mogelijkheid bieden om zich te uiten op een andere manier dan enkel het gesproken woord. Het kind kan daarmee meer van zichzelf laten zien en het wordt voor de pedagogisch medewerker makkelijker om af te stemmen.

Wil je meer weten over babygebaren kijk dan op de website van Babygebaren Nederland https://www.babygebaren.nl/