Stel cookie voorkeur in

Kindvolgsysteem KIJK!

Kindvolgsysteem KIJK!

Om het welbevinden, de betrokkenheid en de ontwikkeling van onze kinderen "in kaart" te kunnen brengen hanteren wij het observatie-registratie systeem ‘Kijk! 0-7 jaar’.

Kijk! is een observatie-registratie instrument waarmee de totale ontwikkeling van jonge kinderen systematisch in beeld wordt gebracht. Tevens wordt het aanbod van activiteiten en de rol van de medewerkers afgestemd op de unieke behoeftes en belangstelling van het kind. De meeste informatie wordt gehaald uit observatie in situaties waarin kinderen bezig zijn met zelfgekozen spelactiviteiten.

Op onderstaande ontwikkelingslijnen observeren we alle kinderen:

  •  Basisgegevens (waaronder het welbevinden, betrokkenheid en risicofactoren),
  •  Omgaan met zichzelf
  •  Omgaan met anderen
  •  Spraak-taal-ontwikkeling
  •  Kleine en grote motoriek
  •  Cognitieve ontwikkeling.

Bij de peuters observeren we daarnaast ook:

  •  Zelfredzaamheid
  •  Spelontwikkeling
  •  Tekenontwikkeling
  •  Ontluikende geletterdheid en gecijferdheid.

Aan de hand van de observaties bij de ontwikkelingslijnen wordt zichtbaar wat een kind weet en al kan en welke volgende stap in zijn ontwikkeling mogelijk is. Op deze wijze kunnen de medewerkers een kind goed ondersteunen en begeleiding. Op alle groepen is een exemplaar van Kijk! aanwezig ter inzage voor ouders.