Stel cookie voorkeur in

Mentorschap

Een vertrouwde relatie met ouders is op de eerste plaats van belang. Het eerste gevoel van veiligheid voor het kind ontstaat bij het vertrouwen wat de ouder uitstraalt. Daarom hechten wij veel waarde aan vriendelijk contact en een goede overdracht. Ieder kind krijgt een mentor; een pedagogisch medewerker die als eerste contactpersoon optreedt en alle formele gesprekken met ouders voert. Door zoveel mogelijk met vaste pedagogisch medewerkers op vaste groepen te werken, kan een vertrouwensrelatie met ouders worden opgebouwd en ontstaat er geborgenheid en veiligheid voor het kind. Kinderen bouwen zelf een vertrouwde relatie op met de vaste pedagogisch medewerkers als vervangend hechtingsfiguur.

Verder verstaan wij onder mentorschap: 1 verzorger tijdens de één op één momenten zoals verschonen, voeden en het naar bed brengen. Wij proberen er ook voor te zorgen dat u zoveel mogelijk tijdens de overdrachten contact heeft met de mentor van uw kind. Wanneer dit niet naar onze maatstaven gebeurd, zorgen wij ervoor dat er geregeld (telefonische) gesprekken plaatsvinden.


Vaste medewerkers op een groep zorgt ervoor dat ze voor de kinderen snel bekend en vertrouwd zijn. Alle medewerkers vallen wel eens op een andere groep in, waardoor kinderen en ouders al snel met hen vertrouwd raken. In ieder geval zien zij een bekend gezicht. Als er een invalkracht ingeschakeld wordt, blijft de vaste pedagogisch medewerker het eerste aanspreekpunt voor de ouder en krijgt de invalkracht de meer “praktische” taken toebedeeld. Daarnaast wordt geprobeerd zoveel mogelijk dezelfde invalkrachten op een groep in te zetten, zodat deze voor de kinderen en ouders een bekend gezicht krijgen.