Stel cookie voorkeur in

SNEL toets

De SNELtoets wordt door alle voorschoolse voorzieningen binnen ‘s-Hertogenbosch uitgevoerd en is ontwikkeld door de GGD, Kentalis en Compas. het is een lijst met vragen die de pedagogisch medewerker voor elk kind van 2 jaar en 8 maanden invult. De SNEL is bedoeld om de spraak-en taalontwikkeling van de kinderen te toetsen.

Groeit uw kind anderstalig of meertalig op? Dan vraagt de pedagogisch medewerker uw hulp bij het invullen.

De SNEL helpt ontdekken of de eerste stapjes in de spraak- en taalontwikkeling goed en op tijd gezet worden. Als dat niet zo is, kunnen we daar samen met u iets aan doen. Meestal is de uitslag positief, bij een andere uitslag neemt de pedagogisch medewerker contact met u op. In overleg met u wordt dan contact opgenomen met de jeugdverpleegkundige van de GGD. Die maakt in overleg met u een afspraak met een logopediste van de GGD.