Stel cookie voorkeur in

Vier-ogenprincipe

Vanaf 1 juli 2013 is het "vier-ogenprincipe" in werking getreden. Dit principe houdt in dat altijd een volwassenen moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassenen de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren.

In ons gebouw zijn altijd minimaal 2 personen aanwezig. Dit kan doordat op elke groep een medewerker aanwezig is, of een medewerker met een stagiaire, of de huishoudelijk medewerkster of vestigingsmanager is in het gebouw aan het werk. Wie er naast de medewerker aanwezig is, is afhankelijk van het beroepskracht-kindratio. Op deze wijze voldoen we aan het vier-ogenprincipe. De uitvoering van het 4-ogenprincipe wordt jaarlijks besproken met de oudercommissie.

In uitzonderingssituaties werken we volgens de achterwachtregeling. Op het moment dat er volgens de beroepskracht-kindratio maar 1 medewerker op de groep aanwezig is zijn de collega’s op de andere locatie achterwacht. Bij calamiteiten kan de achterwacht ten alle tijden opgeroepen worden en moet zij binnen 15 minuten op de locatie zijn. Met de achterwacht is afgesproken dat zij af en toe op de groep komt. Zo kan er op elk moment een volwassene meekijken.