Stel cookie voorkeur in

Voor– en vroegschoolse Educatie (VVE) Piramide

De pedagogisch medewerkers van alle dagopvanggroepen én peuterarrangement groepen zijn in november 2014 gestart met de training van het voor– en vroegschoolse educatieve programma Piramide en hebben deze behaald met een certificaat. De uitvoering van het programma Piramide vindt momenteel plaats binnen alle dagopvanggroepen én het peuterarrangement.

De doelstelling van het VVE-beleid is om kinderen zodanig te stimuleren dat zij hun kansen op een goede schoolloopbaan vergroten.

Het VVE-programma Piramide kent een gestructureerde didactische aanpak. Via projecten van 2 à 3 weken worden alle ontwikkelingsgebieden zoals taal, motoriek, creativiteit, sociale omgang en het denkvermogen spelenderwijs extra gestimuleerd.

Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de medewerkers, de kinderen bij het spelen en leren. De keuze van een project wordt in overleg met de medewerkers bepaald en indien mogelijk in overleg, aansluitend met project van de basisschool. Op deze wijze worden projecten in de basisschool verder verdiept.

Piramide biedt tevens de mogelijkheid om kinderen die in ontwikkeling achterblijven extra te stimuleren, maar ook de kinderen die op bepaalde ontwikkelingsgebieden voorlopen extra te stimuleren.

Piramide biedt rijke en gevarieerde spel- en speelsituaties. De lokalen worden zodanig ingericht dat er gespeeld wordt in hoeken waarbij in elke hoek de nadruk ligt op een ander ontwikkelingsgebied. Bij het wisselen van de projecten wordt het spelmateriaal in de hoeken aangepast en gewijzigd. In het kader van het werken met Piramide ligt er tevens een nadruk op betrokkenheid van de ouders. Dit vindt plaats door middel van schriftelijke informatie voor ouders bij ieder project, spelinloop en de voorleeskoffer.