Stel cookie voorkeur in

Dagopvang (0-4 jaar)

Op deze locatie bieden wij kinderopvang aan kinderen van 0-4 jaar.

In onze baby / dreumesgroep het HummelHof, dreumes/peutergroep het Peuterwoud.
Wij zijn 52 weken per jaar geopend.

Onze reguliere openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.30- 18.30 uur. 
Wij kunnen van deze tijden afwijken wanneer u vroeger of later opvang nodig heeft.
Daarnaast bieden wij ook flexibele opvang.

We zijn te bereiken via telefoonnummer:

073 - 8225252 (Kantoor)
073 - 8511436 (baby-dreumesgroep HummelHof)
073 - 8511437 (peutergroep Peuterwoud)


E-mail vestigingsmanager:  bianca.schot@norlandia.nl
E-mail kantoor Boxtel: planning.zuid@norlandia.nl

Kinderen worden geplaatst in horizontale stamgroepen met kinderen van hun eigen leeftijd.
Elke stamgroep heeft een vaste groepsruimte en vaste pedagogisch medewerkers. Ook maken we gebruik van een open — deuren — beleid.
Dit maakt het mogelijk dat kinderen tijdens activiteiten gebruik  maken van verschillende (groeps-) ruimtes waarbij ze hun stamgroep verlaten.
Op woensdag, vrijdag en de overige middagen is de dagopvang een verticale groep waar kinderen van 0-4 jaar in worden opgevangen.

Ouders moeten schriftelijk toestemming geven indien de stamgroep incidenteel wijzigt. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld door de pedagogisch medewerker van de stamgroep en ondertekenen een ’twee—stamgroepen’ formulier.

U kunt extra dagen opvang afnemen of u kunt ruilen van dag. Als service (het is geen recht) bieden wij aan dat u kunt ruilen van dag binnen een half jaar wanneer de groepsgrootte dit toelaat. U kunt dit aanvragen via onze online ouderportal. Ook hierbij worden natuurlijk altijd de regels wat betreft de PM - kindratio in acht genomen. Is de groep op de gewenste dag vol, dan wordt er gekeken naar een mogelijk alternatief. Als de extra opvang of opvang op een andere dag niet plaats kan vinden op de eigen stamgroep van uw kind, dan kan de opvang plaatsvinden in een andere groep. Als ouder geeft u hiervoor altijd schriftelijke toestemming. Er kan niet geruild worden met een nationale feestdag.