Stel cookie voorkeur in

Algemeen

Het basisonderwijs binnen kindcentrum de Wijboom is een hele nieuwe organisatie. Vanaf augustus 2014 zijn de basisscholen Aventurijn en Madelief een intensief samenwerkingstraject opgestart wat heeft geresulteerd in een samenvoeging tussen beide scholen. M.i.v. augustus 2015 functioneren beide scholen grotendeels als 1 school en vanaf augustus 2016 is de samenvoeging een feit.

Binnen de nieuwe organisatie staan 4 kernwaarden centraal:
1. veilig
2. samenwerken
3. verantwoordelijk 
4. positief

Medewerkers en ouders hebben aan deze kernwaarden een concrete vertaling gegeven naar de dagelijkse praktijk.

Hier kunt u de concrete uitwerking van de kernwaarden lezen:
De Wijboom Kernwaarden

Momenteel werken wij met de 'social-schools-app'. Hierin krijgen ouders actuele informatie en is er iedere week een nieuwsbrief te zien. Elke ouder krijgt een persoonlijke inlogcode waarmee zij in de app kunnen inloggen.