Stel cookie voorkeur in

Formulieren

In de Schoolgids 2018-2019 kunt u lezen welke ontwikkeling de school doormaakt om het onderwijs en de organisatie op elkaar af te stemmen.

Naast het algemene gedeelte van de schoolgids is er ook een informatiegids waarin meer praktische, soms aan 1 schooljaar gebonden, informatie staat aangegeven. In de informatiebrief leest u meer over activiteiten, wijzigingen, personele zaken en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de kinderen. Deze informatiegids is te verkrijgen op school.

Daarnaast hebben wij een Jaaroverzicht 2018-2019. Hierin staan alle vakanties, feestdagen & studiedagen.

Wanneer u verlof wilt aanvragen, klik op: Aanvraag verlof