Stel cookie voorkeur in

MR

Medezeggenschapsraad

De vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. U bent dus van harte welkom een vergadering bij te wonen. 

Zodra de data van de vergaderingen bekend zijn zullen deze op de site worden gezet.

De vergaderingen vinden plaats op school. Aanvang 19.30 uur.