Milieu

Norlandia is een groeiende onderneming. Als grote onderneming vindt Norlandia het belangrijk om verantwoordelijkheid voor het milieu te dragen. Daarom heeft Norlandia besloten te werken aan ISO milieucertificering voor het hele bedrijf sinds 2016. 

De milieudoelen voor Norlandia in Nederland zijn bewustwording van het energieverbruik en uitbreiding van het scheiden van afval.

  • Energie is een schaars goed waar we allemaal afhankelijk van zijn. Norlandia streeft ernaar dat er niet meer energie gebruikt wordt dan nodig is.
  • Met inzicht in en bewustwording van het verbruik worden maatregelen genomen die het energieverbruik in 2017 terugdringen.
  • Alle vestigingen van Norlandia, verspreid over Noorwegen, Zweden, Finland en Nederland scheiden afval en recyclen.

De eisen met betrekking tot afval scheiden en recyclen zijn per land verschillend. In oktober 2015 werd in meer of mindere mate afval gescheiden in 88% van onze vestigingen. Norlandia wil dat dit eind 2017 100% is. Er zijn richtlijnen opgesteld om dit te bereiken.

Milieuactiviteit

In het najaar van 2015 heeft Norlandia geïnventariseerd wat er allemaal op de diverse vestigingen in de landen gebeurde op milieugebied. Een milieuaspect is een activiteit, product of dienst welke invloed heeft op het milieu in positieve of negatieve zin.

Milieuspacten:

1. Vervoer

In het kader van de activiteiten van Norlandia is er veel transport van goederen en personen. Transport heeft een negatieve impact op het milieu. Norlandia werkt aan een manier om het transport te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door bestelprocedures en voorraadbeheer aan te passen. Medewerkers worden gestimuleerd op de fiets naar het werk te komen.

2. Leveranciers

Eén van de criteria voor nieuwe leveranciers is aantoonbare aandacht voor duurzaamheid,mens en milieu. Zo maken we binnen de Wijboom gebruik van:

- Bamboo Nature eko-luiers;
- Carelynn zonnebrand;
- Biogologische producten van de Jumbo;
- Groente & fruit van de lokale groenteboer;
- Brood van de lokale bakker;

3. De consumptie van voedsel/overproductie

Norlandia verstrekt eten en drinken op de vestigingen. Als er te ruim wordt ingekocht/bereid, moet voedsel weggegooid worden. Het is niet helemaal te vermijden, maar wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken om het milieu (en de portemonnee) niet teveel te belasten. Daar waar mogelijk wordt dit soort afval gescheiden van de rest.

4. Kennis

Norlandia vangt vele duizenden kinderen op in Noorwegen, Zweden, Finland en Nederland. Deze kinderen zijn de toekomst. Dit is de generatie die op een dag de wereld zal ‘regeren’. De ervaringen en kennis die zij in het dagelijks leven opdoen bereidt hen voor op het maken van keuzes in de toekomst. Wij zien het dan ook als een belangrijke taak hun kennis over het milieu uit te breiden. Dit kan simpelweg door de kinderen voor te lichten over afval scheiden, recycling, verminderen van stroomgebruik, enz. Ook andere gebieden dragen positief of negatief bij aan het milieu. Norlandia werkt aan een gezamenlijk plan voor overdracht van kennis over het milieu aan onze kinderen in het dagelijks leven in onze dagverblijven.