Opvang

Ons team ondersteunt kinderen bij het ontwikkelen van hun zelfstandigheid. Denk aan zelfstandig spelen, contact maken, zelfstandig leren eten. Wij volgen altijd het kind en kijken waar het aan toe is.

Onze groepen;

Binnen KC de Wijboom bieden wij kinderopvang aan kinderen van 0-4 jaar.

Wij bieden opvang in twee horizontale groepen:

- het Hummelhof: 0-2 jaar

- het Peuterwoud: 2-4 jaar

Op onze locatie bieden wij binnen onze peutergroep "Peuterbos" het peuterarrangement. Hierin bieden we opvang voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, gedurende 40 schoolweken per jaar. Het Peuterbos is 4 ochtenden geopend van 8.30 tot 12.30 uur. Kinderen worden geplaatst in een peuterarrangement 2 ochtenden in de week. Wij bieden kinderen met een VE-indicatie 4 ochtenden. Binnen de groep spelen kinderen van hun eigen leeftijd (max. 16 kinderen, 2,5 tot 4-jarigen). 

Wij bieden opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar. Waaronder naschoolse opvang, vakantie opvang en voorschoolse opvang daarnaast bieden wij een BSO plus groep aan. Onze BSO kinderen worden gehuisvest in 3 groepen:

- KinderKubus (4-6 jaar)

- KinderKeet (6-12 jaar)

- BSO plus (4-12 jaar)

Mentorschap

Ieder kind heeft een mentor. Dat is een vaste medewerker van de groep, die gedurende het jaar de ontwikkeling en het welbevinden in de gaten houdt. Kan je kind lekker zichzelf zijn? En ontwikkelt het zelfstandigheid? De mentor koppelt zijn of haar bevindingen aan je terug.  

Doorstroom naar BSO. Door de nauwe samenwerking is er bij de overgang naar school ruimte voor wennen op eigen tempo en is er een warme overdracht tussen ouders, mentor en leerkracht. Dat maakt naar de buitenschoolse opvang gaan en stuk minder spannend.

Doorgaandelijn

Samen met de peuters en kleuters van basisschool de Wijboom worden regelmatig gezamenlijke activiteiten aangeboden. Daarnaast sluiten de thema's van ons Piramide programma aan op de thema's die zich afspelen in de kleuterklassen. Zo hebben we ook gezamenlijk met school onze eigen moestuin die we zelf onderhouden.

Er is structureel overleg tussen onderwijs en opvang.

Pijlers Duurzaamheid, voeding, bewegen, Quest.

Bij Norlandia vinden we onder andere 'duurzaamheid & buiten zijn' erg belangrijk, dit ziet u ook terug binnen onze dagopvang groepen. De kinderen leren zo jong mogelijk al afval te scheiden, we eten en drinken gezond en beperken ook voedselverspilling. De kinderen spelen zo veel mogelijk buiten en doen mee aan activiteiten zoals modderdag. Daarnaast hebben we onze eigen moestuin.