Documenten

In de schoolgids 2020-2021kunt u lezen welke ontwikkeling de school doormaakt om het onderwijs en de organisatie op elkaar af te stemmen.

Naast het algemene gedeelte van de schoolgids is er ook een informatiegids waarin meer praktische, soms aan 1 schooljaar gebonden, informatie staat aangegeven. In de informatiebrief leest u meer over activiteiten, wijzigingen, personele zaken en wordt u op de hoogte gehouden van de activiteiten van de kinderen. 

Op de website onder het kopje agenda staan alle vakanties, feestdagen & studiedagen.Alle andere belangrijke data zijn te vinden in de kalender van Social schools. Hier kunt u zich op abonneren. De vakanties/studiedagen/feestdagen en activiteiten worden dan automatisch in uw privé agenda geüpload. U kunt zich via uw computer abonneren door eenmalig de link in uw agenda te kopiëren. 

Wanneer u verlof wilt aanvragen, klik op: Aanvraag verlof

 

Op iedere Ato school zijn er contactpersonen die helpen met het vinden van de juiste weg bij meldingen en klachten. Ook wij hebben 2 contactpersonen op school die met u gaan zoeken naar oplossingen wanneer u een melding of klacht heeft. Lees hier meer over in deze infographic.

 

ATO-Scholenkring heeft als doel dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om dat doel te bereiken is het nodig om gegevens van de kinderen vast te leggen en op andere manieren te verwerken. ATO-Scholenkring vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze gegevens en neemt haar verantwoordelijkheid hierin. In deze privacy verklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de gegevens van uw kind omgaan. 

 

Het kan voorkomen dat uw kind gezond naar school gaat en tijdens de schooluren ziek wordt, zich verwondt, door een insect wordt geprikt of iets dergelijks. In zo’n geval zullen de BHV-ers van school optreden zoals van een BHVer/EHBO-er verwacht mag worden. Bij ziekte wordt contact opnemen met de ouders, verzorgers of met een andere, door hen aangewezen, persoon. Dit alles is opgenomen in ons protocol medicijnverstrekking en medische handelingen.