Notulen

De notulen van de afgelopen MR vergaderingen zijn opvraagbaar via mr@kcdewijboom.nl